Colofon

Bedrijf
Häfele Belgium NV
Lindestraat 5
9240 Zele
België

BTW-nr. BE 0861.691.283
RPR: Dendermonde, nr. 0861.691.283
Bankrekening: IBAN-nr: BE98 7370 0954 0193
BIC: KREDBEBB

Tel:  +32 (0)52 / 45 01 14
Fax: +32 (0)52 / 45 01 51
E-mail: info@hafele.be

Inhoud en samenstelling
De inhoud van deze website is tot stand gekomen onder de verantwoording van Häfele GmbH & Co KG, Deutschland en Häfele Belgium NV. Alle rechten met betrekking tot tekst en beeld zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Met vragen over de inhoud kunt u zich wenden tot:
Internet helpdesk

Tel: +32 (0)52 / 45 01 14
Email: info@hafele.be